Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

IT sikkerhedspolitik

IT Etik

KBS BYG A/S medarbejdere skal overholde gældende lovgivning og regler for net-etik. F.eks. at respektere andre, ikke krænke, provokere eller angribe personer eller grupper, ikke krænke andres rettigheder - f.eks. ophavsrettigheder og varemærker. Ikke foretage hetz mod befolkningsgrupper eller sprede racistisk materiale og ikke distribuere ulovligt materiale (f.eks. "piratkopier").

Ved anvendelse af Internet er det KBS BYG A/S identitet, som anvendes; og man er derfor repræsentant for KBS BYG A/S. Derfor må man ikke besøge hjemmesider, som har ulovligt eller stødende indhold; F.eks. pornografiske eller racistiske materialer, eller ulovligt kopierede spil, programmer eller musik- og videofiler.

Privat brug af sociale netværkstjenester i arbejdstiden må kun ske undtagelsesvist. KBS BYG A/S kan af sikkerhedsmæssige grunde lukke adgangen for Facebook og andre sociale medier helt eller delvist.

Generelt

Der anvendes kun programmer, som KBS BYG A/S har licens til, og kun på det udstyr, som de er installeret på. Der er ikke installeret programmer som ikke er godkendt af IT-afdelingen, eller som ikke indgår i KBS BYG A/S’ normale IT-anvendelse. Der er kun tilsluttet KBS BYG A/S-ejet udstyr til KBS BYG A/S' net. KBS BYG A/S' udstyr anvendes ikke til anden kommerciel virksomhed. Kun KBS BYG's eget udstyr er tilsluttet det interne net og det må ikke benyttes til test af nyt udstyr og lignende. 

Data, både i elektronisk og papir form, fra KBS BYG A/S' administrative system fjernes under ingen omstændigheder fra KBS BYG A/S' domicil uden skriftlig aftale med IT-chefen. Herunder også kopiering af data, der tilhører KBS BYG A/S og som ikke er tiltænkt andre medarbejdere. 

Der gemmes kun data, som er relateret til arbejde i KBS BYG A/S. Private data gemmes kun på et dertil tildelt område. Medarbejdere må kun åbne vedhæftede filer, hvor afsenderen er kendt af modtageren. 

Data der indeholder personfølsomme oplysninger fremsendes i krypteret form. I denne forbindelse kontaktes vores IT-leverandør som tildeler en adgangskode til brug for modtageren.


Alle medarbejdere arbejder under deres egen netværks-profil. Såfremt en medarbejders PC’er skal benyttes af en anden medarbejder, logger den anden medarbejder på med sin egen profil. Hvis en PC’er forlades i mere end 5 min. låses PC’en og medarbejderen logges ud af serveren. I tilfælde af computer-tyveri indeholder disse således ingen data.

KBS BYG A/S’ servere betjenes kun af it-systemadministratoren eller personale fra samme afdeling. Tilladelse til at betjene servere mv., fx i forbindelse med skift af backup-bånd, kan alene gives af IT-chefen.

KBS BYG A/S' mailsystem (Microsoft Outlook) anvendes som eneste elektroniske postsystem inden for KBS BYG A/S regi. E-mails er at betragte som virksomhedens. Hvis en medarbejder ikke er på arbejde, skal dennes mail kunne læses af en anden medarbejder.

​KBS Byg A/S

​​​Stamholmen 193F

​​​2650 Hvidovre

​​​​CVR: 28119682​​

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.