Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

IT sikkerhedspolitik

IT Etik

KBS BYG A/S medarbejdere skal overholde gældende lovgivning og regler for net-etik. F.eks. at respektere andre, ikke krænke, provokere eller angribe personer eller grupper, ikke krænke andres rettigheder - f.eks. ophavsrettigheder og varemærker. Ikke foretage hetz mod befolkningsgrupper eller sprede racistisk materiale og ikke distribuere ulovligt materiale (f.eks. "piratkopier").

Ved anvendelse af Internet er det KBS BYG A/S identitet, som anvendes; og medarbejdere er derfor repræsentant for KBS BYG A/S. og må man ikke besøge hjemmesider, som har ulovligt eller stødende indhold; F.eks. pornografiske eller racistiske materialer, eller ulovligt kopierede spil, programmer eller musik- og videofiler.

Privat brug af sociale netværkstjenester i arbejdstiden  sker kun undtagelsesvist og KBS BYG A/S kan, af sikkerhedsmæssige grunde,vælge at lukke adgangen for Facebook og andre sociale medier helt eller delvist.

Behandling af personoplysninger Hos KBS BYG.

Personoplysninger

​KBS BYG A/S behandler en række almindelige personoplysninger, som navn, adresse, mail og telefonnr. På kunden, når der skal udarbejdes tilbud eller når der indgås entrepriseaftaler.

Databehandlingen sker i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Desuden sker behandlingen i medfør af artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig i forbindelse ved gennemførelsen af entrepriser.

Samtykke

​Ved accept af KBS BYG A/S’ tilbud, gives der samtykke til at KBS BYG A/S behandler og opbevarer personlige oplysninger.

Sikkerhed

​Både fysisk, IT-mæssigt og organisatorisk har KBS BYG A/S sikret, at kundens personoplysninger håndteres ansvarligt og i henhold til lovgivningen.

Videregivelse af oplysninger

​Kundens personoplysninger vil blive videregivet til tredje parter, fx underentreprenør, offentlige myndighed, teknisk rådgiver, advokat og konsulenter til IT-understøttelse. Alt videregivelse er med henblik på, at entrepriseaftalen kan realiseres og KBS BYG A/S fortsatte drift.

Alle involverede tredjeparter behandler udelukkende oplysninger på KBS BYG A/S vegne og anvender dem ikke til andre formål end angivet. KBS BYG A/S videregiver endvidere billeder fra entreprisens udførelse, som reference på hjemmesiden, og kundens kontaktoplysninger, som navn, mail og telefonnr. som reference til ansøgninger om prækvalifikation i Danmark.

Indsamling og opbevaring

​Til brug for opfyldelsen af entrepriseaftalen indsamler KBS BYG A/S kundens almindelige personoplysninger fra fx rådgiver, hovedentreprenør eller kommunal byggemyndighed.

KBS BYG A/S opbevarer og gemmer almindelige personoplysninger ansvarligt, med henblik på at gennemføre kundens entreprise. I henhold til AB92/AB18 vil dokumenter der relaterer sig til entreprisen blive slettet efter 5 år eller efter 10 år iht. forældelsesloven for private bygherrer og i henhold til de relevante regler om forældelse af formuekrav.

Kundens rettigheder

​Kunden har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningens artikel 12-23:

Ret til indsigt i de oplysninger, som KBS BYG A/S har om kunden

Ret til at bede om berigtigelse, samt sletning af personoplysninger

Ret til at data kan flyttes

Ret til at bede om, at oplysningerne begrænses i videst muligt omfang og ret til at klage

Klageadgang

​Ved klage kan der rettes henvendelse til KBS BYG A/S, administrerende direktør Lennart Krimme, mail: lkr@kbsbyg.dk, tlf.: 51 57 90 00 eller Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, såfremt personoplysninger ikke er håndteret i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Læs mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Download dette afsnit som PDF Her.

Generelt

Der anvendes kun programmer, som KBS BYG A/S har licens til, og kun på det udstyr, som de er installeret på. Der er ikke installeret programmer som ikke er godkendt af IT-afdelingen, eller som ikke indgår i KBS BYG A/S’ normale IT-anvendelse. Der er kun tilsluttet KBS BYG A/S-ejet udstyr til KBS BYG A/S' net. KBS BYG A/S' udstyr anvendes ikke til anden kommerciel virksomhed. Kun KBS BYG's eget udstyr er tilsluttet det interne net og det må ikke benyttes til test af nyt udstyr og lignende. 

Data, både i elektronisk og papir form, fra KBS BYG A/S' administrative system fjernes under ingen omstændigheder fra KBS BYG A/S' domicil uden skriftlig aftale med IT-chefen. Herunder også kopiering af data, der tilhører KBS BYG A/S og som ikke er tiltænkt andre medarbejdere. 

Der gemmes kun data, som er relateret til arbejde i KBS BYG A/S. Private data gemmes kun på et dertil tildelt område. Medarbejdere må kun åbne vedhæftede filer, hvor afsenderen er kendt af modtageren. 

Alle medarbejdere arbejder under deres egen netværks-profil. Såfremt en medarbejders PC’er skal benyttes af en anden medarbejder, logger den anden medarbejder på med sin egen profil. Hvis en PC’er forlades i mere end 5 min. låses PC’en og medarbejderen logges ud af serveren. I tilfælde af computer-tyveri indeholder disse således ingen data.

KBS BYG A/S’ servere betjenes kun af it-systemadministratoren eller personale fra samme afdeling. Tilladelse til at betjene servere mv., fx i forbindelse med skift af backup-bånd, kan alene gives af IT-chefen.

KBS BYG A/S' mailsystem (Microsoft Outlook) anvendes som eneste elektroniske postsystem inden for KBS BYG A/S regi. E-mails er at betragte som virksomhedens.

KBS BYG A/S

Stamholmen 193 F, 2. tv.

2650 Hvidovre

CVR: 28119682​

Postadresse: Bredstensvej 14, 2610 Rødovre

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.